Mrežni Inverteri

Mrežni inverteri su uređaji koji pretvaraju jednosmernu (DC) struju iz solarnih panela u naizmeničnu (AC) i vezuju se na distributivnu mrežu.

Mrežni inverteri su uređaji koji pretvaraju jednosmernu (DC) struju iz solarnih panela u naizmeničnu (AC) struju koja se koristi u domaćinstvima i poslovnim objektima. Oni su dizajnirani da rade u sinhronizaciji sa električnom mrežom, omogućavajući korisnicima da koriste solarnu energiju i šalju višak energije natrag u mrežu. Mrežni inverteri su ključni za maksimalno iskorišćenje solarne energije i smanjenje troškova električne energije.